پنج شنبه, 09 بهمن 1399

مقاله ها

اطلاعیه فوری {قانون بودجه 1399 }

 قانون بودجه کشور 1399
مشترک گرامي

با توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي، تبصره۱۵ قانون بودجه سال۹۹

از تاریخ 1399/01/01 به هر پیامک ارسالی مبلغ 10ريال افزوده می‌گردد

لازم به ذکراست تمامی شارژهای خریداری شده ،از ابتدای سال علی رغم کسر اعتبار توسط اپراتور،

به جهت رفاه حال مشتریان عزیز،به قوت خود باقی خواهد ماند و کسر اعتبار صورت نخواهد گرفت .


از مورخه 1399/01/24 شارژهای خریداری شده مشمول تبصره فوق خواهد شد.
شایان ذکر میگردد این افزایش به دستور دولت و الزام قانون بودجه صورت گرفته است و میزبان پیامک به هیچ عنوان ذینفع نخواهد بود .


با تشکر و احترام / 1399/01/24 ساعت 13.30