جمعه, 17 مرداد 1399

ارسال sms به منظور (آژانس هواپیمایی)

آژانس های هواپیمایی می توانند با استفاده از این بخش جهت خوش آمد گویی به مسافرانشان در هنگام ورود به شهر مقصد پیامکی با موضوع خوش آمدگویی ارسال نمایند./.