پنج شنبه, 09 بهمن 1399

راه کارهای پیام کوتاه =دفاتر حقوقی(وکلا)

ارسال پیامک اتوماتیک به شما و موکلین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم
آموزش و اطلاع رسانی به موکلین در مورد قوانین جدید حقوقی
ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر
ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
کاهش هزینه های تماس با مشتریان تومان
تبریک اتوماتیک تولد موکلین
افزایش ارتباط موثر و ارزان با موکلین