چهارشنبه, 30 خرداد 1397

تخفیفات ویژه نمایشگاه تلکام

همزمان با برگزاری نمایشگاه تلکام2015 از04 لغایت 09 مهرماه 1394 ثبت خطوط 10 رقمی 50004 و ثبت خطوط 021 شامل تخفیف ویژه می باشد.

 

خطوط 021


ثبت خطوط 021 در ایام جشنواره فقط با پرداخت مبلغ = 5/000  تومان
مدارک لازم جهت ثبت خطوط 021،026

 

 

خطوط 50004

ثبت خطوط 50004 در ایام جشنواره فقط با پرداخت مبلغ = 10/000  تومان